همه چیز درباره ی وینکس کلب


همه چیز درباره ی وینکس کلب

می خوا هید همه چیز رادرباره ی وینکس بدانید پس بیان داخل دم در بده

سلام دوست خوبم توای که واسه عکس بلوم وموزاپرسیده بودی اون یه قالبه ادرس وبتوبده تاواست بذارم راستی اون عکسه واون بخش نظرهم مربوط به قالبه ادرس وبتوبده تا واست بذارم راستی حتمابرورووب دوستم این ادرسشه:hanaamini1381.blogfa.com
|شنبه بیست و هشتم دی 1392| 13:36|هانا امینی|

سلام یه دوست خیلی صمیمی دارم هم اسم خودمه تومدرسه وقتی بچه بودیم باهم اشناشدیم ولی اون الان لندنه خب برین رووبش چون محشره درباره ی گروه وان دایرکشنه ولی حتمانظربدیداونم مث خودم19سالشه البته من3 ماه ازش بزرگترم
|یکشنبه بیست و دوم دی 1392| 15:2|هانا امینی|

این باراپم درباره ی توت فرنگیه به خاطردرخواست های زیادتون:

پرتقال

توت فرنگی

لیمو

 

الووتمشک

ذغال الخته

خوشمل بودن کلی دیگه هم هست

خوشگله؟مگه نه؟!

 

پریتی کیور5

 

 

|چهارشنبه یکم آبان 1392| 18:51|هانا امینی|

|چهارشنبه یکم آبان 1392| 18:51|هانا امینی|

خب دختراخبرداغ اینه:وینکس حقیقت داره اگه میخواین ماجراروبدونین5تانظردیگه بدین
|چهارشنبه دهم مهر 1392| 17:50|هانا امینی|

دخترا فقط یه نظر مونده تامن اون خبرداغوبهتون بدم پس معطل نکنید
|جمعه بیست و نهم شهریور 1392| 10:49|هانا امینی|

وای شماها چه نامردین راستی یه وب درباره ی وان دایرکشن زدم من که عاشق زین ولوییس هستم ازهری هم بدم نمیادراستی زین رووقتی بچه بوده دیدین اصلااااا نه موهاش نه قیافه ش ازاون موقع تغییرنکرده باورکنیدراستی یه سوال دارم درباره ی وینکس البته من جوابشوبلدم ولی شمابایدتونظرات جواب بدین:

1-زوج اصلی وینکس در سیزن 4کدومان

2-درسیزن4وینکس سه شخصیت اصلی داریم:بلوم راکسی وموزا

|جمعه بیست و دوم شهریور 1392| 18:47|هانا امینی|

سلم اومدم باسوتی های وینکس:

احم ببخشیدخانم مرگانا من کی بهتون اجازه دادم شلواردربیاری!؟

اولا سکای جان این شنلت مشکل داره بده به تعمیرکارفیلم بلووووووووووووم دماغت کوووووووووووووو؟

کی بدون اجازه ی من4تالباس سافیکس واسه فلورادوخته من کارگردانم نمیدونیدفلوراذوق میکنه هر4تاشومیپوشه

من کارگردانم الانم به اندازه ی کافی سوتی دادین که بگن کارگردان وینکس خله چراشمامل نمیکنیددختراااااااا

ازستلاایرادی نمیگیرم چونکه اون قرتی توگروهه ووووچییییییییییییییییییییییییییییی چرااااااااااگوشواره عوضضضضضضضضضضضضضض میکنیییییییییییییییی؟موزااون دستبندکه اون روزخریدی گم شده بدوبروپیداش کن

اه خب ابروم رفت ابروم رفت نههههههههههههههههههههههه

همم چه کنیم دیگهدختراهول میکنن تودنیای واقعی اگه نظرهابالای5تاباشه یههههه خبرداغ میارم کههههههههههه کف  کنین وبپرین تو هواازبس خوشحال باشین وباااااااااال دربیارین اینقدرخوشحال بشین که تموم ملت بفهمه توخوشحالیس اگه میخوای مژده بشنوی زودباش معطل نکن نظررررربده اگه میخوای گروه وینکس دوست داشته باشن زووووووووووووووودیییییییی باش به خدااگه نظربددی به خدا میام رووبت و10تانه20تانظرمیدم پس زودباششششششششششششششششششششششششششش

 

|شنبه شانزدهم شهریور 1392| 13:28|هانا امینی|


بازم مثل همیشه نصف عینک تیمی جا میمونه

|چهارشنبه ششم شهریور 1392| 16:58|هانا امینی|

Гелия с отрезанными пальцами هلیای بیچاره بی انگشت شده                                                                                                                                             

|چهارشنبه ششم شهریور 1392| 13:28|هانا امینی|

.
>Older Post | >Newer Post
Navigations!

پست ها درباره ی من امکانات دوستان

my subjects!

The Credits!

Template by : miss-o